بازدید از مجتمع پتروشیمی خراسان

شناسه خبر: 137516 -

پنجشنبه 2 تير 1401 - 13:56

شناسه خبر: 137516

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای استانی

- سخنراني ها

- دیدار مردمی