داستان دو همسایه

روایتی از سوابق، دستاوردها و دورنمای روابط جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

شناسه خبر: 136755 -

دوشنبه 2 خرداد 1401 - 23:55

شناسه خبر: 136755

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی

- سفرهای خارجی

- فیلمهای برگزیده