تثبیت دیپلماسی همسایگی این بار در مسقط

شناسه خبر: 136649 -

دوشنبه 2 خرداد 1401 - 21:05

0% ...

شناسه خبر: 136649

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده