به نظر شما مهمترین اقدام رییس جمهور در شش ماه نخستین فعالیت دولت سیزدهم کدام یک از موارد زیر است ؟

يکشنبه 22 اسفند 1400 - 12:08

شناسه خبر: 135917