با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور؛

آغاز عملیات اجرایی ساخت ۴۷ هزار و ۸۶۱ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن استان خراسان رضوی

عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن استان خراسان رضوی با حضور دکتر مرتضوی آغاز شد.

شناسه خبر: 135490 -

پنجشنبه 11 فروردين 1401 - 23:26

با حضور دکتر صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور عملیات نهضت ملی مسکن استان خراسان رضوی در آستانه روز جمهوری اسلامی آغاز شد.

عملیات اجرایی ساخت ۴۷ هزار و ۸۶۱ واحد مسکونی در راستای طرح ملی مسکن در دو شهر مشهد و گلبهار آغاز شد که از این تعداد ۳۱ هزار و ۸۶۱ واحد مسکن شهری و ۱۶ هزار واحد مسکن روستایی خواهد بود.

شناسه خبر: 135490

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای استانی