باید از خرمشهر و خوزستان به عنوان یک سرمایه صیانت کنیم

آیت‌الله رئیسی در جمع شیوخ و مردم روستای سُوره خرمشهر

شنبه 28 اسفند 1400 - 16:15

شناسه خبر: 135298