ضرورت بومی‌گزینی در فرصت های شغلی استان خوزستان

رئیس‌جمهور در بازدید از مجتمع فولاد جهان‌آرای خرمشهر

شنبه 28 اسفند 1400 - 16:09

شناسه خبر: 135295