ضرورت بومی‌گزینی در فرصت های شغلی استان خوزستان

رئیس‌جمهور در بازدید از مجتمع فولاد جهان‌آرای خرمشهر

شناسه خبر: 135295 -

شنبه 28 اسفند 1400 - 16:09

0% ...

شناسه خبر: 135295

- رئیس‌جمهوری

- خوزستان

- سفرهای استانی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده