گردهمایی باشگاه بزرگان بازار گاز طبیعی جهان

- سازمانی که 70 درصد از کل ذخایر گاز جهان، 44 درصد از تولید بازار و 54 درصد از خطوط لوله انتقال گاز طبیعی جهان را تشکیل می‌دهد. - ابرصادرکنندگان گاز در ششمین گردهمایی خود چه تصمیماتی می‌گیرند و چه تاثیری بر بازار صادراتی گاز بر جای می گذارند؟ - اوپک گازی در کجای راه است و چه زمانی به سطح تاثیرگذاری اوپک نفتی در بازار انرژی جهان دست خواهد یافت؟

چهارشنبه 4 اسفند 1400 - 16:16

شناسه خبر: 134855