«ایران قدرت بزرگ منطقه‌ای و همسایه‌ای مهم»؛ این باور قطر است

«علی الهیل» استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر قطری: - دولت و ملت قطر باور دارند که ایران یک قدرت منطقه‌ای بزرگ و همسایه مهمی برای آنهاست. - بروز اختلافات بین ایران و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس طبیعی است اما این اختلافات باید از طریق گفتگو حل شود. - ایران در روزهای سخت قطر در دوران محاصره یکی از مهمترین پنجره‌های تنفسی برای دوحه بود و همین موضوع باعث تداوم رابطه گرم دوجانبه است. - روابط تهران و دوحه اکنون در سطح بسیار خوبی قرار دارد اما امیدواریم که در حوزه سرمایه‌گذاری دو جانبه شاهد اتفاقات بهتری باشیم.

چهارشنبه 4 اسفند 1400 - 16:08

شناسه خبر: 134852