ابتکار ایرانی برای مدیریت بازار گاز جهان

پیشینه و فلسفه تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز موسوم به اوپک گازی چیست؟ - ‼️چه کشورهایی عضو این سازمان هستند و چه میزان از بازار سوخت گاز در جهان تحت کنترل این کشورهاست؟ - ایده تشکیل اوپک گازی را اولین بار چه کسی مطرح کرد و قرار بود این سازمان، چه نقشی را در بازار انرژی جهان ایفاد کند؟ - برای پاسخ به این سوالات و سوالات بیشتر، این مستند را ببینید

چهارشنبه 4 اسفند 1400 - 16:03

شناسه خبر: 134850