شعرخوانی زیبای نوجوانان ایرانی مقیم قطر به زبان های محلی ایران در حضور رئیس جمهور

ایرانیان مقیم قطر که در شب اول حضور ریاست محترم جمهور در دوحه میزبان ایشان بودند با اجرای شعری زیبا به استقبال آقای رئیسی آمدند. مضمون این شعر که از زبان اقوام مختلف ایران سروده شده روایت همدلی و اتحاد و وطن دوستی همه قومیت های ایرانی است.

چهارشنبه 4 اسفند 1400 - 16:06

شناسه خبر: 134847