امضا ۱۴ سند همکاری از سوی مقامات ایران و قطر

شناسه خبر: 134768 -

چهارشنبه 4 اسفند 1400 - 16:05

0% ...

شناسه خبر: 134768

- رئیس‌جمهوری

- تولیدات هنری برگزیده

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبط



فیلم مرتبط



اخبار برگزیده