بازدید دکتر رضایی از نمایشگاه دستاوردهای خانه نوآوری و فناوری ایران

شناسه خبر: 133518 -

دوشنبه 6 دی 1400 - 17:15

شناسه خبر: 133518

- نهاد ریاست‌جمهوری

- آلبوم اول نهاد رسایت جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده