گفتگو با مردم و کسبه بازار قدیمی یزد

جمعه 26 آذر 1400 - 15:30

شناسه خبر: 133358