با حکم رئیس جمهور؛

«علیرضا مختارپور قهرودی» رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شد

دکتر رئیسی در حکمی «علیرضا مختارپور قهرودی» را به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

شناسه خبر: 133283 -

دوشنبه 22 آذر 1400 - 10:08

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای تبصره(2) ماده(5) قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369.08.02 مجلس شورای اسلامی، مصوبه مورخ 1381.06.02 شورای عالی اداری و تایید هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای مدت چهار سال «علیرضا مختارپور قهرودی» را به عنوان «رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.

شناسه خبر: 133283

- رئیس‌جمهوری

- پيامها و نامه ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده