در دانشگاه شریف چه گذشت؛ خلاصه سخنان دانشجویان و ریاست محترم جمهور در دانشگاه صنعتی شریف

شنبه 20 آذر 1400 - 10:55

شناسه خبر: 133252