نشست رئیس جمهور با اساتید و فناوران دانشگاه صنعتی شریف

سه شنبه 16 آذر 1400 - 10:10

شناسه خبر: 133138