نشست رئیس جمهور با اساتید و فناوران دانشگاه صنعتی شریف

شناسه خبر: 133138 -

سه شنبه 16 آذر 1400 - 10:10

شناسه خبر: 133138

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی