بازدید دکتر رئیسی از نمایشگاه دستاوردهای صنعت فضایی

جمعه 5 آذر 1400 - 13:51

شناسه خبر: 132863