حضور رئیس جمهور در سیاه چادر عشایر مهدیشهر

پنجشنبه 13 آبان 1400 - 10:06

شناسه خبر: 132416