بازدید رئیس جمهور از سامانه سوخت در وزارت نفت

چهارشنبه 5 آبان 1400 - 14:01

شناسه خبر: 132311