رییس جمهور در نشست خبری استان فارس

پنجشنبه 22 مهر 1400 - 23:47

شناسه خبر: 131986