به میزبانی رئیس جمهور؛

جلسه سران سه قوه برگزار شد

جلسه سران سه قوه بعد ازظهرامروز شنبه به میزبانی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، برگزار شد.

شنبه 17 مهر 1400 - 18:56

در این جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه درباره مهمترین موضوعات کشور ازجمله مسائل اقتصادی گفتگو و مشورت کردند.

شناسه خبر: 131871