به میزبانی رئیس جمهور؛

جلسه سران سه قوه برگزار شد

جلسه سران سه قوه بعد ازظهرامروز شنبه به میزبانی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، برگزار شد.

شناسه خبر: 131871 -

شنبه 17 مهر 1400 - 18:56

در این جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه درباره مهمترین موضوعات کشور ازجمله مسائل اقتصادی گفتگو و مشورت کردند.

شناسه خبر: 131871

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده