به میزبانی رئیس جمهور؛

جلسه سران سه قوه برگزار شد

جلسه سران سه قوه بعد ازظهر شنبه به میزبانی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، برگزار شد.

شناسه خبر: 131582 -

شنبه 3 مهر 1400 - 17:36

در این جلسه روسای قوای مجریه، مقنننه و قضائیه درباره مهمترین موضوعات کشور ازجمله مسائل اقتصادی گفتگو و مشورت کردند. 

شناسه خبر: 131582

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده