دیدار نخست وزیر پاکستان با رئیس جمهور

پنجشنبه 25 شهريور 1400 - 19:18

شناسه خبر: 131254