برنامه تحولی دولت مستند به سند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی . ما حتما دنبال رفع تحریمهای ظالمانه خواهیم بود اما سفره مردم و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد

سه شنبه 12 مرداد 1400 - 17:44

شناسه خبر: 130146