هر جا به رهنمودهای امام و رهبری و سیاست های نظام توجه شد حوزه پیشرفت و اقتدار و ارتقا بود

شناسه خبر: 130142 -

سه شنبه 12 مرداد 1400 - 17:13

0% ...

شناسه خبر: 130142

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده