افتتاح طرح‌های ملی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شهرداری تهران

شناسه خبر: 121727 -

پنجشنبه 27 خرداد 1400 - 17:56

شناسه خبر: 121727

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده