تردید ندارم تا آخر این دولت هم شرایط کرونا بهتر خواهد شد، هم شرایط خسکسالی بهتر می شود و در تحریم هم در نقطه پایان تحریم هستیم ، انشالله دولت را با پایان یافتن تحریم و شرایط اقتصادی مناسب تحویل دولت بعدی خواهیم داد

امیدواریم شرایط و مسیر کشور ما که تردیدی ندارم تا آخر این دولت هم شرایط کرونا به مراتب بهتر و کنترل خواهد شد و هم در خشکسالی همه تلاش‌مان را انجام می‌دهیم البته سال بسیار سختی داریم. در این 50 سال سخت‌ترین سال ما در 50 سال گذشته است، ان‌شاء الله وزارت نیرو، همه تلاش‌های خودش را بکار می گیرد. با این شرایط سخت هر روز یک افتتاح را شاهدیم. همین دیروز نودمین تصفیه‌خانه فاضلاب افتتاح شد. هر روز سد و فاضلاب و تصفیه‌خانه افتتاح می‌شود وکار انجام می‌گیرد. ان‌شاء الله بتوانیم نگذاریم مردم در این تابستان دچار سختی و مشکل بشوند. در تحریم هم در نطقه پایان تحریم هستیم. نمی‌دانم این قلم یک مقدار کند شده. یعنی این قلم باید برسد به کلمه، نقطه و پایان تحریم. یک مقدار این قلم کند شده و ان‌شاء الله دعا کنید این قلم به حرکت در بیاید. ان‌شاء الله تا پایان این دولت. امیدواریم دولتی با مهار کرونا، کمترین خسارت خشکسالی، دولتی با پایان یافتن تحریم و شرایط اقتصادی مناسب در اختیار دولت بعد قرار بگیرد.

شناسه خبر: 121714 -

چهارشنبه 26 خرداد 1400 - 21:32

شناسه خبر: 121714

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده