اگر مشکلی وجود دارد، راه حل آن مشکل باز هم صندوق است و باید به اصل 59 قانون اساسی متوسل شویم / قانون اساسی منشور ملی مهم ما است و باید همه آن را پاس بداریم / برویم پای صندوق و ان کسی که به ما نزدیک تر است را انتخاب کنیم/ اگر انتخابات سرد و بدون حضور مردم باشد ، کشور، نظام و خود ما نفع نخواهیم برد

عرض این خادم کوچک خودتان را گوش کنید. اگر مشکلی وجود دارد راه‌حل آن مشکل باز هم صندوق است. باز هم باید متوسل بشویم به اصل 59 قانون اساسی برویم پای صندوق با آن حل می‌شود. همه این گله‌هایی که داریم برخی‌اش به دست مجلس حل می‌شود، برخی به دست دولت حل می‌شود و برخی هم به دست نهادهای دیگر حل می‌شود آن مشکل‌های بزرگی که در ذهن شما خلجان پیدا می‌کند آن هم آخرش با صندوق حل می‌شود. آن هم با اصل 59 حل می‌شود. این قانون اساسی منشور ملی مهم ماست. همه قانون اساسی را پاس بداریم از آن اصل اول تا آن اصل آخر همه را. اینکه یک اصل را بچسبیم و یک اصل را رها کنیم، نمی‌شود. «أَ َتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ» درست نیست که بخشی را قبول کنیم و بخشی را قبول نکنیم. برویم پای صندوق آراء و خوب را در میان افرادی که هستند انتخاب کنیم. ممکن است ما افراد دیگری می‌خواستیم آنها نیستند. بین اینهایی که امروز هستند، یکی را برگزینیم آنی که به ما نزدیک‌تر است. ممکن است صد در صد مورد قبول ما نباشد. آنی که به ما نزدیک‌تر است. برویم برگزینیم و انتخاب کنیم رونق دهیم، حضور پیدا کنیم. بدانید انتخاباتی که سرد باشد، حضور مردم در آن نباشد و پای صندوق ما خلوت باشد، نفع نمی‌بریم کشور و خودمان و نظام ما نفع نمی‌برد. نقد و انتقاد ما راه دارد باید حل کنیم معضلی که در ذهن مان است باید حل کنیم. راه دارد. به نظر من هر مشکلی که شما اسم ببرید را آخرش باید از طریق صندوق حل کنیم، راه دومی برای حل مسأله وجود ندارد.

شناسه خبر: 121712 -

چهارشنبه 26 خرداد 1400 - 21:29

شناسه خبر: 121712

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده