امروز در مذاکرات وین این نکته به خوبی روشن شده که اگر آمریکایی ها و بقیه کشورهای 1+5 به تمام تعهدات خود عمل کنند بلافاصله بعد از راستی آزمایی جمهوری اسلامی هم به همه تعهدات خود عمل خواهد کرد / همانطور که بسیاری از تعهدات خود را قبول کردید ، چند مورد باقی مانده را هم بپذیرید تا در منطقه ما و جهان شاهد صلح و آرامش بیشتر و تعامل سازنده بیشتر باشیم

امروز در مذاکرات وین این نکته به خوبی روشن شده است که اگر آمریکایی‌ها و بقیه کشورهای 1+5 به تمام تعهدات خودشان بدون استثناء عمل کنند، بدون فاصله بعد از راستی‌آزمایی جمهوری اسلامی ایران هم به تمامی تعهدات خود عمل خواهد کرد. این پیام صریح جمهوری اسلامی ایران به اروپا و آمریکاست. بنابراین همانطور که بسیاری از تعهدات‌تان را قبول کردید و اعلام کردید که اجرا خواهید کرد، آن چند مورد باقیمانده را هم بپذیرید تا اینکه منطقه ما و جهان شاهد صلح و آرامش و تعامل سازنده بیشتر باشد.

شناسه خبر: 121672 -

دوشنبه 24 خرداد 1400 - 20:48

شناسه خبر: 121672

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده