ملت ما قدرت و توانمندی برای ایستادگی در برابر قدرت های جهان را دارد و دیدید روزی که لازم بود پهباد آمریکا را ساقط کردیم و پایگاه او را موشک باران کردیم / ما قصد جنگ و تنش نداریم اما در برابر قدرت های متجاوز هم سر فرود نخواهیم آورد

ملت ما قدرت توانمندی و ایستادگی در برابر قدرت‌های جهان را دارد و شما دیدید در برابر بزرگترین قدرت نظامی جهان یعنی آمریکا، آن روز که لازم بود پهپاد او را سرنگون کردیم. آن روز که لازم بود، پایگاه او را موشکباران کردیم. این قدرت و توانمندی نیروهای مسلح غیور ایران اسلامی است و این توانمندی ملت و دولت ایران است. قصد جنگ و تنش نداریم اما در عین حال در برابر قدرت‌های متجاوز هم سر فرود نخواهیم آورد.

شناسه خبر: 121671 -

دوشنبه 24 خرداد 1400 - 20:47

شناسه خبر: 121671

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده