ما در دفاع از کشورمان نه نیازمند به سلاح های کشتار جمعی هستیم ، نه در پی بدست آوردن این سلاح هستیم و نه آن را اخلاقی و مجاز می دانیم ، این فتوای صریح فرمانده کل قوا و رهبر جمهوری اسلامی است / ما دنبال توانمندی هسته ای، هوایی ، فضایی موشکی برای صنعت داخلی و توانمندی و فناوری های نوین خودمان هستیم / قدرت هسته ای ما برای ساخت سلاح هسته ای نیست ، آمریکا و اروپا این را بدانند و بفهمند، دنبال سلاح هسته ای نیستیم و فعالیت هسته ای ما کاملا صلح آمیز است

در دفاع از کشورمان نه نیازمند به سلاح‌های کشتار جمعی هستیم نه در پی به دست آوردن سلاح‌های کشتار جمعی هستیم و نه آن را اخلاقی و مجاز می‌دانیم. این فتوای صریح فرمانده کل قوا و رهبری معظم انقلاب اسلامی است که ایشان سلاح کشتار جمعی را خلاف فتوای خودشان و خلاف اخلاق و معیارها و موازین اسلامی دانستند. ما قربانی سلاح کشتار جمعی در جنگ تحمیلی 8 ساله توسط عفلقیان هستیم که توسط نیروهای غربی و شرقی تسلیح شده بودند. ما دنبال توانمندی هسته‌ای، هوایی، فضایی، موشکی برای صنعت داخلی خودمان و توانمندی خودمان و فناوری‌های نوین خودمان هستیم. قدرت هسته‌ای ما برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست، آمریکا این را به خوبی بداند. اروپا این را به خوبی بفهمد. بله قادریم غنی‌سازی 20 درصد و شما دیدید دولت دوازدهم برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی 63 درصد را انجام داد و اگر روزی نیاز داشته باشیم به غنی‌سازی بالاتر، همان روز و همان ساعت غنی‌سازی بالاتر را انجام می‌دهیم. اما در عین حال دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. غنی‌سازی ما برای نیازمندی‌های کشورمان در بخش‌های پزشکی و در بخش‌های صنعت، انرژی و در سایر بخش‌ها است. فعالیت ما کاملاً صلح‌آمیز است.

شناسه خبر: 121670 -

دوشنبه 24 خرداد 1400 - 20:46

شناسه خبر: 121670

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده