در مقابله با کرونا واکسن بسیار مهم است/ به محض حصول اطمینان نسبی نسبت به واکسن های خارجی، موضوع واردات واکسن خارجی را با قدرت در دستور کار قرار دادیم

نکته آخر من مسأله واکسیناسیون است. ثابت شده که واکسن خیلی مهم است. البته از اول همه می‌دانستند که واکسن دقیق اگر تهیه شود، عامل بازدارنه بزرگی است. منتها چون در یک زمان نرمال وقت نبود که این واکسن همه مراحل‌اش را طی کند، تردید در این بود که این واکسن، این نیمه واکسنی که همه مراحل‌اش تا پایان طی نشده را، آیا بزنیم، نزنیم! بعضی‌ها می‌گفتند نه، بعضی‌ها می‌گفتند آره. بعد معلوم شد که نه همین واکسن هم ولو اینکه مرحله سومش را کامل تمام نکرده است، مرحله چهارمش را تمام نکرده است وسط مرحله است را بزنیم، باز هم مفید است و دولت‌ها این کار را کردند و ما هم تقریباً در این مسیر کم کم حرکت می‌کنیم. نسبت به واکسن‌های داخلی‌مان در مسأله واکسن بحث خیلی بود که این واکسن‌ها چقدر دقیق و خوب است، به درد می‌خورد یا نه؟ یکی می‌گفت از شرق اگر بیاورید، من نمی‌زنم، خوب نزن چه کار کنیم. می‌گفت از شرق نیاورید من نمی‌زنم. خیلی خوب، یکی می‌گفت از غرب نیاورید، از غرب بیاورید نمی‌زنم. یکی می‌گفت اصلاً نباید واکسن زد. هر کس یک چیزی می‌گفت. بحمدالله ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت از آن زمانی که یک اطمینان نسبی پیدا کردیم نسبت به این واکسن‌ها، گفتیم ورود واکسن خارجی با قدرت انجام بگیرد. البته یک عده‌ای مخالف بودند و می‌گفتند واکسن خارجی نه، باید صبر کنیم در داخل تولید شود. گفتیم یک روز فرصت را از دست نمی‌دهیم.

شناسه خبر: 121643 -

شنبه 22 خرداد 1400 - 21:12

شناسه خبر: 121643

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده