شفافیت از واضحات و بدیهیاتی است که نمی توانید از دولت یازدهم و دوازدهم بگیرید/ دسترسی مردم به اطلاعات و شفافیت مربوط به این دولت است

شفافیت یکی از چیزهایی است که این هم جزو واضحات و بدیهیات است. این را نمی‌توانید از دولت یازدهم و دوازدهم بگیرید. شفافیت، دولت الکترونیک، سایت‌ها و سامانه‌ها؛ اینکه وزارت بهداشت الان رفته در سامانه سلامت و یک هماهنگی کاملی الحمدالله در بخش‌های مختلف انجام می‌گیرد. اینکه جنسی اگر وارد کشور می‌شود، رفته در سامانه تجارت، اینها نبود. اینها برای اولین بار در تاریخ کشور ایجاد شد. دسترسی مردم به اطلاعات، اقدام دولت یازدهم و دوازدهم است. شفافیت برای دولت یازدهم و دوازدهم است. البته تعارض منافع را هم خیلی اصرار کردیم، مبارزه با فساد هم خیلی اصرار کردیم، لوایح‌اش را تهیه کردیم، به مجلس دهم دادیم، بررسی نکردند و گذاشتند در بایگانی، یک مقدار خاک خورد. بعد مجلس یازدهم شد دو مرتبه اینها را فرستادیم، باز هم ظاهراً خاک می‌خورد. به هر حال دولت کار خودش را در این زمینه‌ها که بسیار مهم بود، انجام داد. یکی همین شفافیت است که باید اطلاع‌رسانی شفاف به مردم بکنیم در مسأله ویروس کووید 19.

شناسه خبر: 121642 -

شنبه 22 خرداد 1400 - 21:10

شناسه خبر: 121642

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده