دکتر روحانی در آیین آفتتاح طرح های ملی وزارت نیرو

شناسه خبر: 121606 -

پنجشنبه 20 خرداد 1400 - 14:23

شناسه خبر: 121606

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها