تنها راه موجود این است که به طور کامل به قطعنامه 2231 و توافق برجام برگردند و البته اگر آنها به طور کامل به برجام برگردند

مورد دوم شکستن تحریم است که الان سربازان مقدم دیپلماسی ما در وین هستند و تلاش می‌کنند. برای ما مهم نیست که دشمن کی به عقل برمی‌گردد و کی در برابر قانون تواضع می‌کند. اما یقین داریم که راهی جز این برای آمریکا و بقیه کشورهایی که در داخل برجام بودند، وجود ندارد. تنها راه موجود این است که به طور کامل به قطعنامه 2231 و توافق برجام برگردند و البته اگر آنها به طور کامل به برجام برگردند، بلافاصله بعد از یک راستی‌آزمایی‌هایی که زمانش خیلی طول نمی‌کشد، ما هم به کلیه تعهدات برجامی بر می گردیم.

پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 15:02

شناسه خبر: 120719