در کارهای مهم باید نظر مردم را اصل بدانیم همانطور که پیغمبر(ص) نظر مردم را اصل می‌دانست

امروز هم درد جامعه و مشکلات جامعه ما با نگاه به غار حراء و بعثت پیامبر(ص) قابل حل است و با آن نگاه قابل حل است نه نگاه غربی و نه نگاه شرقی. نگاهی که از جانب پیامبر(ص) و وحی بود آن نگاه می‌تواند ما را متحول و یکپارچه کند. در کارهای مهم نظر مردم را اصل بدانیم همانطور که پیغمبر(ص) نظر مردم را اصل می‌دانست و حتی جایی که نظرش، نظر دیگر بود وقتی همه مردم چیزی می‌گفتند در امور دنیوی و اداره زندگی، نظر آنها را بر نظر شخص خودش مقدم می‌داشت، این مشورتی که خداوند به پیامبر(ص) امر کرد امروز برای ما هم است. ما هم بر همان مبنا باید حرکت کنیم. اگر نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی بود که به عنوان خادم مردم خود را دانست، و اداره کشور را از آن مردم دانست و انتخابات را راه اصلی برای مدیریت کشور پذیرفت و با انتخاب مردم کسی که منخب می‌شود، به نظر او و نظر جمع و نظر مردم احترام گذاشت، آن وقت می‌توانیم به راحتی از همه مشکلات و پیچ و خم‌هایی که امروز پیش روی ما است، عبور کنیم و بگذریم. هر جا مردم با نظام بودند، هر جا نظام در خدمت مردم بود، هر کجا نظام و مردم یک راه را انتخاب کردند، پیروز شدند و هر کجا خدای ناکرده، فاصله‌ای بین نظر مردم و نظام و مسئولین ایجاد شد، همه ضرر کردیم و شکست خوردیم.

چهارشنبه 20 اسفند 1399 - 14:36

شناسه خبر: 120105