باید همه تلاشمان را بکار بگیریم تا از رنج خانواده های نیازمند توانمندسازی بکاهیم

در زمینه بهزیستی هم کارهای خوبی با کمک و همت مردم و داوطلبین انجام گرفت که امروز 2هزار و 400 مرکز رونمایی و افتتاح شد و آن طوری که اعلام شد حدود 5میلیون نفر تحت پوشش این خدمات قرار می‌گیرند. اینکه در یک روز می‌توانیم 2هزارو400 مرکز را به اضافه زندگی یا مثبت زندگی را افتتاح کنیم کار بسیار عظیم اجتماعی است و باید همه خانواده‌هایی که در توانمندسازی و آگاه‌سازی به کمک نیاز دارند را انجام دهیم تا رنج مردم کاهش پیدا کند و همه آنهایی که نیاز به توانبخشی دارند بتوانند توان لازم را اول از خداوند بزرگ و بعد از مردم عزیز و همه خدمتگزاران بگیرند و این سازمان برای این کار آماده شده و فعالیت می‌کند.

دوشنبه 18 اسفند 1399 - 10:50

شناسه خبر: 120086