دکتر روحانی در نشست مطبوعاتی داخلی و بین المللی

دکتر روحانی در نشست مطبوعاتی داخلی و بین المللی

شناسه خبر: 119898 -

دوشنبه 22 مهر 1398 - 09:30

شناسه خبر: 119898

- دولت یادهم و دوازدهم

- مصاحبه ها