طرح ملی نمک زدایی آب دریا و انتقال آب از خلیج فارس به مرکز فلات ایران

سه شنبه 5 اسفند 1399 - 13:06

شناسه خبر: 119786