مصاحبه دکتر واعظی با خبرنگاران در حاشیه هیات دولت

شناسه خبر: 119419 -

چهارشنبه 15 بهمن 1399 - 13:26

شناسه خبر: 119419

- دفتر رئیس‌جمهوری

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور

- مصاحبه ها