مصاحبه دکتر واعظی با خبرنگاران در حاشیه هیات دولت

شناسه خبر: 119190 -

چهارشنبه 1 بهمن 1399 - 12:32

شناسه خبر: 119190

- دفتر رئیس‌جمهوری

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور

- مصاحبه ها