تاکید بر وجود نقاهتگاه و مراکز مراقبتی و توان‌بخشی در کنار بیمارستان‌های بزرگ

نکات مهمی در این جلسه گفته شد که من هم دنبال می‌کنم و آقای دکتر نمکی و بقیه دوستان هم کنند، خیلی مهم است کسی دوران بیمارستانی‌اش تمام می‌شود، گاهی وقت‌ها خیلی خوب عمل شده در بیمارستان، یک نقاهتگاه دیگری بعد از بیمارستان نیاز است. دوره بیمارستانی‌اش دیگر نیاز نیست ولی یک جایی نقاهتگاهی باشد و برود و ممکن است یک هفته، دو هفته کمتر و بیشتر بستری شود، گاهی باید اقدامات توان‌بخشی انجام بگیرد. یک عمل جراحی انجام داده کارها انجام گرفته است ولی در یک جایی باید برود و بماند برای یک ماه و کمتر و بیشتر و آنجا کارهای توانبخشی روی آن انجام بگیرد برای اینکه بتواند راه برود، دستش را عمل کردند، خوب این دست خوب شده ولی این دست حرکت اولیه را ندارد باید نرمش‌ها و ورزشهایی بکند و حرکت‌هایی را انجام دهد تا این دست به حالت اول برگردد. عمل‌های جراحی بسیاری از آنها یک دوره‌هایی نیاز دارد برای اینکه طرف به حالت اول برگردد بنابراین مراکز مراقبتی نیاز داریم در کنار بیمارستان‌های بزرگ و در این زمینه کمبود داریم وباید بیشتر تلاش کنیم و برنامه‌ریزی کنیم. ان‌شاء الله در همین فرصت 7، 8 ماهه‌ای که در دوران این دولت مانده‌ است، قدم‌هایی را در این زمینه برداریم، می‌شود کارهای بزرگی در این زمینه انجام داد، در دولت‌های بعد هم ادامه دهند.

يکشنبه 30 آذر 1399 - 19:15

شناسه خبر: 118729