کادر درمانی ایران امروز مورد اعتماد ایرانیان و غیر ایرانیان است

پزشکی ما سال‌هاست در کشور ما سربلند است. افتخار می‌کنم به فردی که در اروپا زندگی می‌کند ولی موقع عمل جراحی‌اش می‌آید ایران جراحی می‌کند. درست نقطه مقابل 50، 60 سال پیش است. که اینجا اگر کسی عمل جراحی داشت التماس می‌کرد یک جوری به خارج برود و فلان کشور اروپایی عمل را انجام دهم. امروز اینجوری نیست. واقعاً عده‌ای هستند، نه اینکه اینجا ارزان‌تر است. مطمئن‌تر هستند. اطمینان بیشتری جامعه پرستاری و پزشکی در بخش‌های مختلف دست به دست هم می‌دهند. اگر به آزمایشگاه هم اطمینان نداشته باشد نمی‌تواند به ایران بیاید. تنها پزشک نیست. حتی اگر به نظافت آن بیمارستان هم اطمینان نداشته باشد، نمی‌تواند بایید. پزشکی یک چیز وابسته‌ای است از آن آشپز بیمارستان تأثیرگذار است اگر او خوب و سالم درست نکند تمام زحمات از بین می‌رود. معلوم است، مجموعه این کادری که بار مسئولیت بهداشت و درمان را به دوش دارد، امروز مورد اعتماد ایرانی‌ها و بسیاری از افراد غیرایرانی است. افراد غیرایرانی داریم در کشورهای اطراف یک عمل جراحی دارند آنجا هم پزشک خارجی است و بیمارستان مجهز است از آنجا به شیراز و تهران می‌آید این مهم است و معنایش این است که جامعه پزشکی ما امتحان خوبی پس داده است. در دوران کرونا که کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته است.

يکشنبه 30 آذر 1399 - 19:11

شناسه خبر: 118726