رشد اقتصادی شش ماهه نخست امسال کشور مثبت شده و این بسیار افتخار آمیز است

در اینجا از همه آنهایی که در شرایط کرونایی برای رشد و اقتصاد کشور تلاش کردند اعم از کشاورزان، کارگران، مهندسین، بخش صنعت و کشاورزی قردانی می کنیم. اینکه در 6 ماهه اول امسال رشد اقتصادی ما هم با نفت و بدون ‌نفت مثبت بود که بدون ‌نفت 1.4 دهم و با نفت 1.3 است که این یکی از افتخارات بزرگ برای ملت ما در این شرایط سخت است. ضمن اینکه برخی از کسب و کارها تعطیل شده است یا نتوانستند فعالیت بکنند. مخصوصاً در بخش گردشگری و خدمات اما در عین حال، بخش های دیگر جبران کردند و به صحنه آمدند که بخش صنعت و کشاورزی جبران کرده است و این در شرایطی که در دنیا اکثر کشورها با رشد منفی اقتصادی مواجه هستند، بسیار آفتخار آمیز است. کشورهای دارای رشد مثبت محدود هستند و بحمدالله جزو کشورهایی هستیم که علیرغم مشکلات تحریم و جنگ تحریم و اقتصادی داشتیم و همچنین کرونا 6 ماه مثبت بوده و ان‌شاء الله امیدواریم در 6 ماه دوم تا پایان سال، امید و محاسبات ما این نشان می دهد که امسال رشد اقتصادی ما مثبت است. سال آینده رشد اقتصادی بهتری خواهیم داشت و ان‌شاء الله بتوانیم تورم را کنترل و مهار کنیم و در زمینه اشتغال هم خدمات ارزشمندی انجام بگیرد.

شنبه 29 آذر 1399 - 15:47

شناسه خبر: 118707