نشست معاون حقوقی رییس جمهور با رییس سازمان ثبت احوال کشور و تعدادی از استانداران بصورت ویدئو کنفرانس

چهارشنبه 26 آذر 1399 - 14:51

شناسه خبر: 118664