تقدیم استوارنامه سفیر جدید سوریه

سه شنبه 25 آذر 1399 - 11:36

شناسه خبر: 118601